Mikä on Rifi

  • kuntoutuksen monialainen asiantuntijaverkosto
  • tavoitteena lisätä kansainvälistä yhteistyötä kuntoutuksen alalla
  • edistää kuntoutujan asemaa ja oikeuksia
  • lisää jäsentensä kansainvälistä yhteistyötä ja mahdollisuuksia osaamisen vaihtoon, oppimiseen sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen

Toimimme jäsentemme yhteistyöelimenä kansainvälisissä kuntoutusverkostoissa.

Olemme globaalin Rehabilitation Internationalin (RI) jäsen (National Member Organization) RI:n kautta RIFIn jäsenistö on osa globaalia kuntoutus-, potilas- ja vammaisjärjestöjen verkostoa. Tutustu RI:n toimintaan.

RIFIn jäsenet ovat keskeisissä rooleissa RI:n toiminnan ytimessä olevissa komissioissa sekä myös RI:n hallituksessa.

RI:n toiminta jakaantuu maanosittain, Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Afrikka ja Aasia. Jokaisella maanosalla on omat verkostonsa, jotka järjestävät tapahtumia ja kokouksia.