Toiminnan tarkoitus

RIFI on kuntoutusfoorumi, joka edistää kuntoutujan asemaa, kokonaisvaltaista kuntoutuskäsitystä sekä kuntoutusosaamista kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen avulla. Toiminnan tarkoitus on koota kuntoutuksen toimijoita laaja-alaisesti yhteen levittämään kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä nostamaan esiin kehittämistarpeita niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

RIFIn jäsenistö koostuu sekä kuntoutusalan asiakas- ja palveluntuottajajärjestöistä, oppilaitoksista sekä kuntoutuksen asiantuntijaorganisaatiosta julkisella sektorilla.

RIFI ry toimii Rehabilitation Internationalin (RI) kansallisena jäsenenä (National Member Organization). Rehabilitation International toimii globaalisti yhteistyössä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien että muiden keskeisten toimijoiden, kuten WHO:n ja ILO:n kanssa.